Vyhodnocení soutěže Matematický Klokan 2019 -kategorie Kadet – 8.,9.r

Dne 22.3.2019 proběhlo na naší škole školní kolo v soutěži Matematický Klokan 2019. V rámci kategorie Kadet -8.,9.r – se zúčastnilo školního kola 18 žáků.Maximální počet získaných bodů mohl být 120.Soutěž má vyšší náročnost, je rozdělena do 3 skupin úloh s počtem bodů -3,4,5- celkem úloh bylo 24,pokud žák špatně odpoví, 1 bod se odečítá,aby nedošlo k zápornému počtu bodů, každý žák začíná s 24 body.
Vyhodnocení – uvádím zde prvních 10 nejlepších soutěžících:
1.místo -Stix Jan (8.r.) -62 b
2.místo -Benáková Lucie (8.r.) – 60 b
3.místo -Pachlová Simona (8.r.) – 58 b
4.místo -Pokorný Karel (8.r.) -51 b
5.místo -Pokorný Ondřej(8.r.) – 49 b
5.místo – Suttr Tomáš (9.r.) – 49 b
6.místo -Čeperová Dominika (8.r.) -48 b
6.místo -Veselá Jana (8.r.) – 48 b
7.místo – Černý Tadeáš (9.r.) – 47 b
8.místo – Veselá Viktorie (9.r.) – 41 b
Zpracovala: Mgr. Ivana Kohoutková