SLAVNOST SLABIKÁŘE

V úterý 29.1.2019 odpoledne se v 1.třídě za hojné účasti rodičů , babiček, dědečků a  dalších příbuzných konalo slavnostní předávání  SLABIKÁŘE. Žáci si pro všechny příchozí připravili ukázkovou hodinu českého jazyka propojenou i s matematikou a prvoukou a předvedli všem, co se naučili za 1. pololetí. Odměnou za vzorné splnění úkolů Ferdy byl klíč k vysvobození Berušky ze spárů obra Olivera a klíč k otevření nové knihy- Slabikáře. Sladkou tečkou za náročným odpolednem byl pak obrovský slabikářový a jahodový dort a bublinkový přípitek. Prvňáčci si svůj den krásně užili a nezbývá nic jiného než jim popřát hodně elánu i do druhého pololetí.