SAZKA -OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE, který se skládá z těchto disciplín: běh na  60 m a 1 km, skok do dálky, hod medicimbalem, shyby, přeskok přes švihadlo, trojskok,kliky, leh-sed, hod míčkem,driblink, plavání. Již nyní dle  informací p. uč. Strnadové, která vyučuje Tv a vede sportovní kroužek,  jsme dosáhli již na 20 odznaků (a to chlapci z 2.st. nemají všechny disciplíny).
Jsme lepší než loni zatím jsme již získali  4 diamantové, k tomu 4 zlaté, a 6 stříbrných a 6 bronzových odznaků . A pak že děti nesportují……