OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve čtvrtek 17.1.2019 se ve Znojmě uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků a víceletých gymnázií z okresu Znojmo. Naši školu úspěšně reprezentovala žákyně 9. ročníku Viktorie Veselá a obsadila krásné 7. místo z celkového počtu 36 soutěžících. Viktorii blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v okrese Znojmo.