Čarodějnicky den

Nejmladší žáci se 30. dubna 2019 proměnili na čaroděje, čarodějnice, kouzelníky, kouzelnice a také jejich paní učitelky je přivítaly ve třídě v kouzelnickém převleku. Celý tento den probíhal v čarodějnickém duchu.

Děti se seznamovaly s magickou Filipojakubskou nocí, o které se říká, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Také, že se v tuto noc otevírají různé jeskyně, ve kterých jsou ukryty poklady.

V rámci projektového vyučování plnily děti čarodějnické úkoly z českého jazyka a matematiky, četly si pohádky, kde vystupovaly čarodějnice.

Jak jsme si  dopoledne užili se můžete podívat zde 🙂

Mgr. Jana Jandová

Čarodějnice