6. třída – Tvořivé psaní

Žáci 5.ročníku při samostané práci v hodině českého jazyka  vytvořili krátké příběhy na téma HVĚZDA.

Práce 5.roč.