Zápis do 1. ročníku 2017/2018

Vzhledem ke změnám v přijímacím řízení a termínu zápisu do 1.ročníku se v úterý 17.1.2017 v 15,30 hod.  uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a jejich dětí spojená s prohlídkou školy a seznámení se s pedagogickým sborem. Mění se také termín, ve kterém zákonní zástupci mohou požádat o odklad povinné školní docházky.

 

Z těchto důvodů proto všem rodičům doporučujeme tuto informativní schůzku.
Samotný zápis pak proběhne v pondělí 3.4. 2017.
Těšíme se na setkání.
                                           

       S účinností od 1. 1. 2017 školský zákon stanoví termín zápisu od 1. do 30. dubna. V naší škole proběhne zápis do 1. třídy v pondělí 3. 4. 2017. Dále se mění termín, ve kterém zákonný zástupce žáka může požádat o odklad povinné školní docházky. Nově musí zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Z těchto důvodů doporučuji všem zákonným zástupcům, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, aby se včas objednali do poradenského zařízení.