UPOZORNĚNÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Upozornění pro školy a  veřejnost epidemie infekční žloutenky – virové hepatitidy typu A. Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě – při nedodržení základních zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem. Od začátku roku 2016 ke dni 26. 8. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno celkem 190 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům). Aktuálně přibývá 15 – 20 případů týdně. Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku 20 – 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.
Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k dalšímu šíření nákazy (cestování, tábory, festivaly apod.).
Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:
– řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC

 

  – řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve rukou),
ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
– rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce
–  při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem – doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
– řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)
– důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
– pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
– v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské hygienické stanice Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace
 Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění.
První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do organismu).
Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
– zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
– nevolnost, nechutenství, zvracení
– zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže – odtud název „žloutenka“; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy) Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení. Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek Krajská hygienická stanice Jihomoravského