Oznámení vyhlášení volného dne ředitelkou školy

Ředitelka školy oznamuje, že vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den na 15. 5. 2017.

Volný den byl vyhlášen z technických důvodů- školení pedagogického sboru –DVPP -stínování – sdílení příkladů dobré praxe na ZŠ .

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni v žákovských knížkách dne 5. 5. 2017.