Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce.
Markéta Šimšová ( 9. ročník ) obsadila pěkné 9. místo a Barbora Vepřeková ( 8. ročník ) 10. místo. Oběma žákyním  děkujeme za reprezentaci školy.