Závěrečný projekt

Poslední hodiny přírodovědy jsme věnovali projektům na téma LOUKA, TEKOUCÍ VODY, STOJATÉ VODY a POLE. Děti byly rozděleny do 4 skupin,informace čerpaly z internetu nebo z encyklopedie a na závěr vypracovaly pracovní list.