Předškolák

ZŠ Vémyslice připravuje pro budoucí prvňáčky pohádková setkání, při kterých se děti seznámí s prostředím školy, pedagogickým sborem a “ Metodou dobrého startu “ se částečně připraví na úspěšný vstup do školy.

 

Setkání se uskuteční jednou za 14 dní , vždy ve středu od 15.15 do 16. 00 hodin.

Děti si s sebou přinesou přezůvky a sportovní oblečení.

TERMÍNY :

11.3.2015 – CVIČENÍ

( rozvoj pravolevé orientace, porozumění pokynům )

25.3.2015 – POHÁDKOVÉ ČTENÍ

( slovní zásoba, sluchová analýza a syntéza,…)

1.4.2015 –  ZÁBAVNÉ POČÍTÁNÍ

( rozvíjení matematických představ, numerace, …)

15.4.2015 – MALUJEME S RADOSTÍ

( rozvoj motoriky, správné držení tužky,…)

29.4.2015 – ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ KURZU

( slavnostní předání certifikátu )

Na setkání se těší paní učitelky z I. stupně 🙂