Oznámení pro rodiče

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 48 /2005 Sb. (novelizována vyhláškou č. 256/2012 Sb., s účinností od 1.9.2012) se mění  některá pravidla pro hodnocení výsledků žáků a tím zároveň dochází ke změnám při vyplňování vysvědčení.

Jedná se o nehodnocení zájmových útvarů ( §16 vyhlášky) – na vysvědčení se již neuvádí. Pro šk. rok 2012/13 jsou k dispozici tiskopisy bez odpovídajících úprav. Při vyplňování tiskopisů má však přednost pravidlo stanovené vyhláškou před podobou tiskopisu vysvědčení.

Pro šk. rok 2013/2014 již tyto tiskopisy budou upraveny.

Proto žáci nebudou mít na vysvědčení uvedené zájmové kroužky.