PROJEKTOVÝ DEN hodnocení žáků

V pátek 20.4.2012 proběhne na naší škole projektový den nazvaný DEN ZEMĚ spojený s odpolední prezentací pro rodiče a širokou veřejnost.Od 16.30 h na školním pozemku budou jednotlivé skupiny vysazovat stromy , pro které si vymyslí jména. Na školním dvoře bude připraveno občerstvení a žáci za celodenní výkon si na závěr budou opékat špekáčky. VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

 

 

 

Den Země  z 20. 4. 2012
hodnocení  skupiny  Historie, archeologie

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme otiskli do keramiky listy a jiné rostliny. Potom jsme vyhrabávali kosti z písku a pak jsme určili, jaké kam patří a popisovali jsme je u člověka. Dnešní Den Země se mi líbil. Doufám, že příští rok bude zase.

Martin Pelaj

Dnes se mi nejvíc líbilo všechno, ale nejvíc se mi líbila archeologie a výroba zkamenělin, to se mi nejvíc líbilo.

Ing. Saša Tomeček

Na dnešní akci se mi líbilo naprosto všechno. Dětičky byly hodné a velmi vtipné. Výroba zkamenělin byla skvělá. Popíjeli jsme čaj a limonádu. Vyrobili jsme si slušivé brýle. Všichni jsme si vzájemně pomáhali a myslím si, že jsme si jako kolektiv perfektně sedli. Skvěle strávený den!

PhDr. K.Gerstner

Nejlepší bylo hledání nálezů, byla tam kostra, jmenovala se Albert. Vyráběli jsme zkameněliny. Pili jsme čaj a cappuccino. Moc se mi to líbilo, protože jsem tady měl kamarády, dělali jsme dobré věci a popisovali jsme kosti. Byl to nejlepší den, byl to Den Země. Byla to zábava.
Ing. Matěj Mlčoch

Mně se tenhle den moc líbil. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali zkameněliny a jak jsme hledali kosti a rozdělovali jsme je. Bylo to super!

Nelka

Den Země

Byla jsem nadšená svojí skupinou výzkumných pracovníků. Archeologové a přírodovědci pracovali s nadšením a chutí.
Velkými pomocnicemi byli i dvě odborné pracovnice- vedoucí skupin ( PhDr. K. Gerstner, PhDr. K. Grunová). Svým podřízeným láskyplně říkaly „Moje děti“ a ty je velmi respektovaly.
RNDr. V. Holý byl zcela pohlcen prací a proto naše hosty (rodiče a návštěvníky) si připravil odpolední program. Všem móóóc děkuji
Mgr. Doležalová

Na dnešní akci se mi nejvíce líbilo vyrábění z
keramiky a určování lidských či zvířeních kostí.
děti tu byly roztomilé a hodné.

Kateřina Grunová

Na dnešním dnu  země  se mi nejvíce se mi nejvíce líbila archeologický  výzkum  ve kterém jsme našli spoustu zajímavých objevů např. dolní  čelist z člověka,lopatku a další.Poté jsme je museli popsat .Tento den země se mi velice líbil.
J.Nunvář

Mě se to dneska líbilo. Vyráběli jsme zkameněliny a archeologické nálezy, rozdělení titulů, určování fosílií a Albert (kostra)

Vít Holý