Nový ročník Lyry

Základní škola VÉMYSLICE

vyhlašuje  XII. ročník   pěvecké soutěže  Lyra

která se uskuteční v úterý  19. října 2010

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol

Vystoupení budou hodnocena  odbornou porotou ve čtyřech kategoriích

(do každé může škola přihlásit max. 2 žáky):

I. kategorie  žáci  1.- 3. třídy

II. kategorie  žáci  4.- 6. třídy  (prima)

III. kategorie  žáci  7.- 9. třídy  (sekunda – kvarta)

IV. kategorie  studenti středních škol a učilišť

MONIKA BAGÁROVÁ  bude letos hostem Lyry a zároveň jedním z členů odborné poroty.

Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Vzhledem k omezeným časovým  podmínkám doporučujeme u delších písní zpívat pouze 2 sloky.

Pro soutěžící bude opět připraveno občerstvení. Startovné je 20,-Kč.

Těšíme se na Váš zájem a doufáme, že opět společně  prožijeme příjemné dopoledne plné zábavy a krásných písniček.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10.10.2010 !!!

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách LYRY

Více zde: https://zsvemyslice.webnode.cz/news/novy-rocnik-lyry/