Kurz pro předškoláky

S pohádkou

S pohádkou do školy

 

ZŠ Vémyslice připravuje pro budoucí prvňáčky pohádková setkání, při kterých se děti seznámí s prostředím školy, pedagogickým sborem a „Metodou dobrého startu“ se částečně připraví na úspěšný vstup do školy.

Setkání se uskuteční vždy v úterý od 15.30 do 16.30 hod.

TERMÍNY:

9.3.2010        CVIČENÍ  S FERDOU

(rozvoj pravolevé orientace, porozumění pokynům)

23.3. 2010     POHÁDKOVÉ ČTENÍ

( sluchová analýza a syntéza apod.)

6.4.2010        POČÍTÁNÍ S BERUŠKOU

(rozvíjení matematických představ, numerace apod.)

20.4.2010      MALOVÁNÍ S FERDOU

(rozvoj motoriky, uvolňování ruky apod.)

4.5. 2010       ZÁVĚREČNÉ  UKONČENÍ  KURZU

(slavnostní předání certifikátů, vlastnoručně vyrobených portfólií)

 

Na setkání se těší p. učitelky z 1. stupně ZŠ Vémyslice

…………………………………………………………………….

 

 

Závazná přihláška

 

 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………

 

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………….

Přípravný kurz je zdarma!