Interaktivní tabule

Od září letošního školního roku se díky projektu „oranžové třídy“, jehož sponzorem je skupina ČEZ, může naše škola pyšnit dvěma interaktivními tabulemi. A co na ni říkají naši žáci?

Od září letošního školního roku se díky projektu „oranžové třídy“, ,jehož sponzorem je skupina  ČEZ , může naše škola pyšnit dvěma interaktivními tabulemi.

Skupina ČEZ již dlouhodobě podporuje různé aktivity v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a významně pomáhá i ve školství. V minulém školním roce poskytla naší škole 10 kompletů počítačů, čímž umožnila, aby každý žák naší školy mohl v pracovně informatiky pracovat na svém

počítači. Na konci letošních prázdnin obdržela naše škola z obdobného dotačního titulu  finanční prostředky na pořízení dvou interaktivních tabulí typu Smart Board. Poněvadž jejich cena byla vyšší než obdržený finanční limit, má na jejich pořízení nemalou zásluhu i náš zřizovatel – Městys Vémyslice.

Vedení školy děkuje touto cestou oběma institucím za pochopení a vstřícnost při realizaci našeho záměru mít školu moderní a na úrovni současných možností.

Pavel Grasgruber,ředitel školy

A co na ni říkají naši žáci?

 

Když jsme přišli 1.září do třídy, byla tam – Kouzelná tabule! Kouzelná proto, protože se nemusí používat žádná křída, ani houba, postačí zvláštní tužka. Můžeme na ni malovat i psát. Když procvičujeme doplňování vět, tak slova po tabuli posunujeme tahem prstu. A to se nám líbí. Dobře se nám také na ní procvičují příklady z matematiky. O přestávce si můžeme vybrat i pustit písničku, která se nám líbí. Zkrátka, s tabulí je to prima !!!

Vojtěch Janda, 4.tř.

 

Interaktivní tabuli nám paní učitelka pouští skoro každý den. Jednou jsme si tam pustili i písničky! Ano i to na tom jde a ještě k tomu je doteková. My ve škole máme celkem tři. Jedna je velká a tam se všechno dělá tužkami a ta druhá je u nás ve třídě a to je super, protože nemusíme nikam chodit. A ta třetí je u paní učitelky Dvořákové.

Patrik Procházka, 5.tř.

 

Na interaktivní tabuli se dá dělat hodně věcí. Třeba učit. Učení s interaktivní tabuli je dobrý. Dá se na na ní psát, posunovat, učit český jazyk a další předměty. Pracuje se s ní moc dobře. Nejlepší předmět s interaktivní tabulí je český jazyk. Někdy si na ní pouštíme písničky.

Otík Gruna, 4.tř.

 

Na interaktivní tabuli se dá dělat hodně věcí např.pouštět písničky, nebo se s ní učit, ale největší zábava je, že je dotyková. Může se na ní psát i prsty.

Jakub Krška, 4.tř.

 

Máme ve třídě interaktivní tabuli. Je to dobrý, moc se neučíme, protože na ní každý den pracujeme. Je to velká legrace, když táhneme silou, tak to“prdí“ a všichni se tomu smějí. Pouštíme si  na ní také písničky nebo pracujeme na slovních druzích. I na matematiku je to dobré. Promítá se to z takové krabice. Je šedá a vždycky když to paní učitelka zapne, tak se otevře takový poklop a udělá to zzzz.

Adéla Jirásková, 4.tř.