Ekocentrum Lipka

V pátek 22.1.2010 se žáci I. stupně ZŠ zúčastnili výukového programu o blanokřídlém hmyzu v ekocentru Lipka.

Komentáře žáků

  1. 1. 2010 v pátek jel celý první stupeň na exkurzi na Lipku. Bylo to super, naučili jsme se něco nového o mravencích a o včelách. Potom jsme se rozdělili na mravence a na včely. Skupinka mravenců se musela domlouvat rukama ve hrách, až dohráli hry, tak vypracovávali pracovní listy. Nejlepší bylo, když jsme jako mravenci vlezli do 15m mraveniště a tam byly úkoly, které jsme měli dělat v pracovních listech. Potom se obě skupinky vyměnily. U včel jsme hráli také hry a ochutnávali med. Moc se mi to líbilo a příště bych jela zase, ale na jiné zvířata.

Klára Vorlová

 

 

V pátek 22.1. jsme vyjeli ze školou na výlet do Lipky u Brna. Moc  jsem se tam  těšila i spolužáci. Jel tam 1. stupeň ‚cestou jsme si povídali ,jaké to tam bude.Po příjezdu nás rozdělili do skupin. Zkoumali jsme hmyzí mravence a včely.V mraveništi mě zaujalo ,že mravenci se dorozumívají tykadly.A včely mě taky ujaly tím, že včelí královna se značí tečkou a trubci mají velké oči.Také  jsme ochutnávali medy, nejvíc mně chutnal slunečnicový med.

Sofie Pokorná

 

 

Na Lipce se mi moc líbilo. Program se týkal  hlavně  včel  a  mravenců.Ze  začátku  nám nějaký  pán  pustil  krátký  film  o  hmyzu.Potom  si  nás  rozdělili  do  skupin.Nejdříve  jsme zkoumali včely a  potom  jsme  ochutnávali  med ,např. akátový,slunečnicový  a  mátový .Potom  jsme  šli  do  zvětšeného  mraveniště , kde  jsme  sbírali   odpovědi.Bylo  to  tam  moc hezké.

Pavel Nesvačil

 

 

V pátek 22.1 jsme vyrazili zkoumat mravence a včely do ekocentra   Lipka. Nejvíc se mi líbilo mraveniště.Když jsme přešli do místnosti ,kde se zkoumají včely ,tak jsme tam viděli samé mikroskopy a lupy ,kterými se zkoumají včely,mouchy,komáři. Také jsme chutnali medy například slunečnicový, akátový, mátový. Nejvíce mi chutnal mátový.Moc se mi to líbilo.

Jarda Nunvář

 

 

22.1  2010 v pátek jsme jeli na exkurzi do Brna na Lipku. Bylo to tam príma. Dozvěděli jsme se o blanokřídlém hmyzu hodně věcí.Prošli  jsme 15m mraveništěm, ve kterém  byly osvětlené vitrínky  a   v nich  byly odpovědi na otázky. Dozvěděli jsme se například  o mravencích  a včelách. A při zkoumání  včel  jsme mohli ochutnat nějaké druhy medu . Také jsme vypracovávali  pracovní listy. Moc se mi to líbilo.Chtěla bych tam jet znovu.

 

Hedvika Kupská

 

 

V pátek 22.1.2010 jsme jeli na Lipku zkoumat mravence a včely. Moc mě to bavilo a chutnaly mně hlavně medy. Byly tam medy:akátový, lípový ,slunečnicový  a mátový . Dozvěděla jsem se ,že mravenci se dorozumívají tykadly.Měli tam pryskyřicové mraveniště. Moc se mi teda líbilo.Také jsme tam plnili různé úkoly.Měli tam i indiánský stan, ve kterém byly špalky na posezení a ohniště. Moc se mi výlet líbil a těším se na další takový výlet.

 

Tereza Horáčková (5 třída)

 

 

V pátek  jsme jeli na Lipku. Bavili jsme se dobře. Dívali jsme se také na interaktivní  tabuli. Potom nás paní rozdělila do 2 skupin na mravence a včely. Vyplňovali jsme pracovní listy a malovali mravence.Potom jsme lezli mraveništěm. Bál jsem se. Potom jsme se vyměnili. Ochutnávali jsme med. Na závěr jsme šli do přírody, tam jsme hledali ,co mravenci jí a nejí.

 

Jakub Krška

 

 

Na Lipku jsem se  moc těšila.Bylo to tam  velmi zábavné.Pracovníci  Lipky si pro nás připravili moc  krásný program.Nejprve šla naše skupinka do obrovského mraveniště, kde jsme vyhledávali zajímavé  informace o mraveništi a jeho obyvatelích.Například, že mravenci se dorozumívají tykadly. Dozvěděli jsme se, že včely mají také povolání podobně jako lidé.Dělí se na dělnice a trubce.Nesmím zapomenout ani na královnu.V Lipce se mi moc líbilo.

Klára Vepřeková (5.třída)

 

 

V pátek 21.1.2010 jsme byli na Lipce. Prolézali jsme mraveništěm, kde jsme se dozvěděli o mravencích hodně věcí ,které jsem ani nevěděl .Potom jsme se přesunuli zkoumat včely a ochutnávali jsme med. Nejvíce mi chutnal akátový.Když jsme se podívali na včelu pod lupou, vypadala jako kdyby měřila 10 cm. Na závěr jsme venku  hledali na rozházených  kartičkách potravu mravenců.

Jan Holý

 

 

V pátek jsme jeli na Lipku.Byla to taková exkurze.Dívali jsme se na interaktivní tabuli,,kde  nám promítali nějaké ukázky o mravencích a blanokřídlém hmyzu.Pak nás rozdělili na dvě skupiny.Jedni šli zkoumat mravence a druzí včely.Skupina , která byla na mravencích vyplňovala pracovní list o mravencích.Skupina která byla na včelách, tak ta ochutnávala různé druhy medu a dívala se  mikroskopem na různá malá zvířátka.

Moc se mi tam líbilo.

Otík Gruna

 

 

V pátek 22.1.2010  jsme jeli na exkurzi do Lipky.Byli jsme rozděleni do dvou skupin,na včely a mravence. Jako mravenci jsme vypracovávali pracovní list a odpovědi byly ukryty v mraveništi. Při zkoumání včel jsme si prohlíželi včelařské vybavení a ochutnávali med. Bylo tam moc prima.

Karel Dvořák

 

Na Lipce jsme zkoumali dva zástupce hmyzu včelu a mravence.Moc mě to bavilo,víc mě zaujal mravenec. Když jsme zkoumali včely, říkali jsme si na jaké povoláni se včely dělí např.(trubec,dělnice atd.). Ochutnávali jsme medy např. akátový,slunečnicový a mátový atd. U mravenců jsme si hráli na mravence a zkoumali jsme mraveniště,plnili  jsme různé úkoly např. (kdo zahřívá královnu,kdo je v mraveništi jako host atd.) Moc se mě  to na Lipce líbilo a bylo to moc zajímavé.

Matěj Krotký