Úspěchy žáků v zeměpisných soutěžích

I tento školní rok se někteří žáci naší základní školy účastnili různých soutěží ze zeměpisu , a je třeba říct, že dosáhli velmi pěkných výsledků. V okresním kole zeměpisné olympiády se Radovan Staněk (žák 7.třídy) umístil na velmi pěkném čtvrtém místě a Daniel Jelínek (9.třída) skončil ve své kategorii na osmém místě.
Po celý školní rok také probíhala zeměpisná soutěž „Eurorebus“, kde už nestačí pouze vědomosti ze zeměpisu, ale je potřeba mít všeobecný přehled. Někteří zástupci z 7.,8. a 9.třídy se probojovali až do krajského kola, které proběhlo v dubnu v Brně. Opět skvěle odpovídal na otázky Radovan Staněk, který v jednotlivcích v celém kraji skončil na šestém místě a o pár bodů mu uteklo celostátní finále v Praze. Také pomohl svým spolužákům ze 7.třídy (M. Ondráčkovi a D. Erkolovi) a společně jako družstvo skončili na skvělém sedmém místě.
Vladimíra Šotnerová (9.třída) vytrvale soutěžila se zeměpisem po internetu a probojovala se do celostátního finále v Praze. Tam už byla obrovská konkurence, ale přesto je to obrovský úspěch.
Pevně doufám, že žáci vydrží soutěžit i příští školní rok a budou úspěšní alespoň tak, jak se jim vedlo letos.