Předškolák

Komentáře rodičů na téma „PŘEDŠKOLÁK“

U zápisu do školy nám byl nabídnut přípravný kurz “Učení s Ferdou“. Naše Kačenka prohlásila: “ Mamko, to musíme chodit.“ Dle mého názoru se to opravdu vyplatí. Děti se tak seznámí s ostatními dětmi a hlavně s p. učitelkami z prvního stupně. Seznámí se se školou, takže se 1. září nemusí bát do školy. Zjistí, že škola není jen přísné učení, jak to bylo za nás, ale  naučí se základy, to, co by měl každý prvňáček umět, zpívají písničky, hrají různé hry, což děti baví.

Tímto bych chtěla poděkovat všem p. učitelkám, co se Kačence tak věnovaly po celou dobu učení. A 1. září se budeme těšit na další milá setkání. Já , jako maminka Kačenky, jsem byla velice spokojená, mohu ostatní maminkám a příštím prvňáčkům doporučit,  aby si udělaly čas na předškolní učení a chodily. Opravdu to bylo super.

Kateřina Michalčíková, Horní Kounice

Při zápisu do 1. třídy jsme dostali do rukou přihlášku s názvem S POHÁDKOU DO ŠKOLY. Byla jsem mile překvapena. Pedagogický sbor si připravil pro naše budoucí prvňáčky pohádková setkání, při kterých se připraví na vstup do 1. třídy. Nejprve jsme zašli do tělocvičny, kde si děti procvičily zábavnou formou barvy a pravolevou orientaci. Také si vyzkoušely různé druhy nářadí při takzvané opičí dráze, která se našemu Tadeáškovi velice líbila. Po každé hodině dostal každý obrázek na vybarvení. Při druhém pohádkovém setkání se učily poznávat dlouhé a krátké slabiky, které si mohly procvičovat tím, že dostaly předtištěné obrázky, ke kterým přiřazovaly kolečka a čárky. Třetí setkání se Tadeáškovi líbilo nejvíce, mělo název „POČÍTÁNÍ S BERUŠKOU „. To si procvičovaly počítání pomocí koleček na interaktivní tabuli. Také zašly do počítačové učebny, kde pokračovalo počítání pomocí programu na počítači. Další setkání se Tadeáškovi také líbilo, tam si mohl sestavit libovolný obrázek z korálků, který mu pak paní učitelka zažehlila. Při tomto setkání se naučily správnému držení tužky. Na posledním setkání jim paní učitelky slavnostně předaly certifikáty a portfolia, která si za pomocí p. učitelek vyrobily. Nakonec jsme si opékali špekáčky, to se líbilo určitě všem. Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a vedení tohoto kurzu. Za sebe a mého syna mohu napsat, že se nám líbil a myslím, že až půjdeme v září do 1. třídy, nebude mít z toho můj syn obavy. Tak až půjdete se svým dítětem k zápisu do 1. třídy a bude vám tento kurz nabídnut, tak věřte, že to není jen ztrátu času. Mohu vám ho jen doporučit.

Černá, Džbánice

Více zde: https://zsvemyslice.webnode.cz/news/predskolak/