Helpík

V ZŠ Vémyslice máme od školního roku 2008-2009 „zdravotnický kroužek“. Cílem zdravotnického kroužku je vědět něco víc o první pomoci, umět si poradit v naléhavých situacích, způsobených nemocí či úrazem, umět zavolat pomoc atd. Učíme se zde obvazovou techniku, ošetření úrazů, volání záchranné služby, rozpoznání běžných chorob, první pomoc – obecně, resuscitaci teoreticky i prakticky. Během roku pořádáme exkurze, simulujeme si akutní případy jakéhokoli postižení venku, v přírodě, při hrách apod.. Příští rok bychom se rádi zúčastnili i soutěží. Jedna z nich se odehrává ve městě Jeseník, kde jsme byli letos na exkurzi.

Dne 30.5.2009 proběhla ve městě Jeseník soutěž dětských záchranářů s názvem Rallye Rejvíz – „O Helpíkův pohár“. Soutěží žáci pátých tříd, ve dvojicích. Mají přichystané různé soutěžní úkoly. Na startu obdrží startovní číslo a poté probíhají náročnou trať. Zde jsou stanoviště, kde je zraněný a rozhodčí. Zranění jsou skvěle maskování, někdy je obtížné rozpoznat, zda je poranění opravdové či namaskované. Na splnění úkolu mají malí záchranáři určitý limit. Záleží na postupu, jaký zvolí při příchodu k pacientovi. Na co se ho zeptají a tím si zjistí co mu vlastně je, a následně jej začnou správně či nesprávně ošetřovat, zda správně ošetří zranění (obvaz, zaškrcení krvácení, pohovor s pacientem, apod.). Zda správně zavolají záchrannou službu a sdělí dispečerovi všechny potřebné údaje. Dále se hodnotí, zda v kritických stavech, jako je např. resuscitace nebo stačí jenom když pacient náhle omdlí, zareagují správně a hlavně včas. Také musí projít určitými zátěžovými zkouškami, poněvadž záchranář musí mít dobrou kondičku, musí mít sílu a nesmí mít strach!

Soutěž začínala v devět hodin ráno a končila ve dvě hodiny odpoledne. Výletu na tuto úžasnou soutěž se zúčastnily všechny děti ze zdravotnického kroužku. Jsou to Vítek Holý, Honzík Holý, Vojtík Janda, Lenča Jandová, Matěj Kotrnec, Hedvika Kupská, Saša Mašová, Ondra Pospíšil, Vojtík Pospíšil, Matěj Šnepfenberg a Milďa Stix a Dana Pelajová, která kroužek vede. Mohli jet i rodiče a prarodiče a někteří toho i využili. Nevyšlo vůbec počasí, hodně pršelo a bylo docela chladno. Při soutěži dospělých záchranářů, která probíhala již od středy, dokonce sněžilo. Bylo to nepříjemné, avšak náladu nám to nezkazilo. Děti se svezli na hasičské rampě, zkusili si náročné lezení po lanech, ručkování, prolézání, soutěžící lezli po lanové stěně a na transportní sedačce sjížděli po laně ze svahu. Vše probíhá pod dozorem hasičů. Ti také pro děti nachystali pěnu, ve které se děti mohly vyřádit. Velmi zajímavá byla ukázka cvičeného psa, který se specielně cvičí k vyhledávání raněných. Též ho transportovali na hasičské rampě, kde visel v plachtě, poté, co se dostal se svým psovodem na pevnou zem, bylo potřeba nejprve jej uklidnit a pak teprve dostal pokyn k prohledávání terénu. Zraněného si zahrál i jeden z našich záchranářů – Milan Stix. Také se vystřelovaly barevné rachejtle, kvůli lepšímu vyhledávání zraněných. Toto byly pouze ukázky, jak se práce záchranářů provádí za pomoci psa, rachejtlí, vrtulníku. Vrtulník letos vzhledem ke špatnému počasí nepřiletěl.

Po skončení soutěží jsme si zašli na příjemný oběd do místní restaurace. Chvíli jsme si odpočali od deště, posilnili jsme se a na půl čtvrtou jsme se vydali na vyhodnocování výsledků a předávání cen. Ceny se předávají zároveň Rallye Rejvíz – dospělí záchranáři a O Helíkův pohár – děti. Shromáždilo se asi padesát sanitek nejen z České republiky. Soutěž  Rallye Revíz je mezinárodní. Díky tomu jsme se měli možnost vyfotit se záchranáři např. z Chorvatska, Japonska, Holandska, New Yorku, Floridy, Slovenska. Jsou nám vzácné i fotky se záchranáři z České republiky. I u nás jsou pestré sanitky, motorky pro první pomoc. Také máme fotky z vojenské sanity. Všichni byli velice ochotní, usměvaví, naši vojáci a záchranáři z Chorvatska nám půjčili helmu, záchranářskou vestu, nechali nás nakouknout do jejich sanitek –  a ještě nám rozdali sladkosti.

Vítězové Helpíkova poháru si odnesli bohaté výhry – od propagačních materiálů, přes plyšové hračky, sladkosti a dárkové předměty – to byl zlatý pohár a hlavně resuscitační figurína, která je velmi cennou záležitostí pro výuku mladých záchranářů! Po předání všech ocenění nadešla chvíle, na kterou jsme se nejvíc těšili – a to, tzv. „spanilá jízda“.  Jde o to, že se všechny sanitky seřadí za sebou a vyrazí po okružní jízdě po okolí. Při tom jsou zapnuté výstražné majáky a houká se. Ale každý po svém. Takže je velká legrace, je to úžasný pocit, při kterém jezdí mráz po zádech, sanitky houkají, mává se na okolo stojící lidi, kteří se na tuto několikaletou tradici moc těší, dětem se rozdávají sladkosti, všichni si to náramně užívají. Jde o kolonu z téměř padesáti sanitek, které se liší ať typem vozu či barvou, nápisy, apod. Podívaná je to opravdu krásná, pocit také a nadšení dětí bylo opravdu velké.

Celý den tak rychle uběhl, že nám nezbylo, než rozloučit se zamáváním se všemi přítomnými záchranáři – „kolegy“ , a vydat se na cestu domů. Už nám na ni krásně svítilo sluníčko! Moc jsme si celý den i přes špatné počasí užili a dlouho na „Helpík“ nezapome-neme. Budou nám jej připomínat i drobnosti, které jsme si ze soutěže přivezli. Teď už nám zbývá jen pilně trénovat, abychom si i my mohli v roce 2011 zasoutěžit a třeba i něco pěkného vyhrát. Prozatím máme krásné, obohacující  zážitky, které nás motivují k další práci ve zdravotnickém kroužku.

Dana Pelajová