Čtenáři

Dne 22.6. 2009 proběhlo v kočičí třídě (1.třída) pasování na „ČTENÁŘE“. K slavnostnímu ukončení 1.třídy si žáci během dopoledne upekli dort, podobný tomu, co dělali Pejsek s Kočičkou v pohádce J.Čapka. Pasovat na zdatné čtenáře je přijely pracovnice Městské knihovny v Mor. Krumlově.