PROJEKTOVÝ ČERTOVSKÝ DEN VE 2.TŘÍDĚ

Nastal čas adventu, čas čekání na Mikuláše s čertem a andělem. Ve čtvrtek 5.12.2019 se žáci 2.ročníku proměnili v čertíky a čertice.
Celé dopoledne probíhalo v naší třídě čertovské vyučování. Tvořili jsme   básničku pro Mikuláše, pracovali s textem ve skupinách, kreslili jsme, vybarvovali pracovní listy, plnili různé úkoly a tančili čertovský tanec. Za odvahu a plnění úkolů dostali žáci čertovské vysvědčení.Čertovský den se všem líbil, práce se nám dařila a všem to v kostýmech moc slušelo. Dopoledne nám přišli zpestřit i Mikuláš , čerti a andělé z 9.ročníku.Všichni žáci dostali i malou nadílku v podobě různých  sladkosti, někdo i v podobě uhlí .

.