Prázdniny ve škole

V naší škole jsme se letos o prázdninách zapojili do projektu AŠSK – Sportuj ve škole.

Projekt probíhal od 17. – 20. srpna 2020 a zúčastnilo se ho 22 žáků. Ti byli rozděleni do dvou skupin. Vždy dopoledne jsme měli badatelskou a tvořivou činnost, odpoledne jsme sportovali.

V pondělí jsme si vytvořili trika pomocí batikové techniky, šli jsme na procházku a plnili úkoly a sbírali rostliny na vytvoření herbáře; odpoledne jsme trávili na hřišti při míčových hrách. V úterý dopoledne jsme prováděli pokusy a po obědě jsme se vypravili na bowling a do bazénu. Ve středu jsme pracovali s textem, plnili úkoly a luštili křížovky. Také jsme si udělali grafiku a ucelili portfolia s úkoly ze všech dní. Odpoledne jsme sportovali – kopaná, badminton, vybíjená, košíková, bumerangy. Zakončili jsme tyto dny rozdáním portfolií. Ve čtvrtek jsme navštívili Vidu v Brně, kde jsme si vyzkoušeli některé aktivity, zúčastnili s pokusů a promítání 3D filmu.

Myslí, že jsme si to všichni užili. Str.