Výpet do dočkové chalupy

Dne 27.11. jsme navštívili doškovou chaloupku v Petrovicích. Jela 1. – 4. třída a p.uč. Borešová, Jandová a Čeperová. Rozdělili jsme se na dvě skupiny (1. a 4. tř. a 2. a 3. tř.). Naše skupina šla první. Na začátku jsme si povídali o vánocích a potom jsme se rozdělili na čtyři skupinky a měli program. Pouštěli jsme skořápky, vyráběli dekoraci na špejli (vrkoč), navlékali řetěz  a pekli vanilkové rohlíčky. Až jsme se všichni prostřídali, měli jsme vánočku a čaj. Zdobili jsme také stromeček a zpívali koledy. Nakonec jsme dostali šupinu z kapra  pro štěstí a šli na autobus.
Šrěpán Čepera, 4. ročník
Dne 27.11. jela 1., 2., 3. a 4. třída do doškové chaloupky v Petrovicích. Četli jsme si příběh o Ježíškovi, pak jsme si povídali a pouštěli lodičky ze skořápek. Taky jsme pekli vanilkové rohlíčky a dělali řetězy na stromek a vrkoče . Potom jsme dostali občerstvení – domácí vánočku a čaj. Také za námi přišla paní převlečená za Lucii. Nakonec jsme dostali domácí bonbóny a jeli jsme zpátky do školy.
Jenda Čemerka, 4. ročník