Přijímací řízení 2017/2018

Přijímací řízení 2017/18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VÉMYSLICE, okres Znojmo

_______________________________________________________________________________________

Telefon: 515323435, PSČ: 671 42, IČO: 71011269, E-mail: jana.dvorakova.1@seznam.cz

 

 

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

                                                                                                                Ve Vémyslicích dne 4.4.2017

 

      Základní škola, Vémyslice, okres Znojmo jako věcně a místně příslušný správní orgán,

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Dvořákovou, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona   č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

přijímá

od školního roku 2017/2018 k základnímu vzdělávání

v Základní škole, Vémyslice, okres Znojmo

tyto žáky:

1.      Č.j. 1/2017

2.      Č.j. 2/2017

3.      Č.j. 4/2017

4.      Č.j. 5/2017

5.      Č.j. 6/2017

6.      Č.j. 7/2017

7.      Č.j. 8/2017

8.      Č.j  9/2017

9.      Č.j  10/2017

10.  Č.j  11/2017

11.  Č.j  12/2017

12.  Č.j  13/2017

13.  Č.j  14/2017

14.  Č.j  16/2017

15.  Č.j  17/2017

Mgr. Jana Dvořáková, řed. školy