Přijímací řízení 2012/2013

Ředitelka  Základní školy, Vémyslice, okres Znojmo jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona   č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, příjímá od školního roku 2012/2013  základnímu vzdělávání v Základní škole, Vémyslice, okres Znojmo tyto žáky:

1. č.j. 2/2012

2 .č.j. 3/2012

3 .č.j. 4/2012

5. č. j. 5/2012

Mgr. Jana Dvořáková, řed. školy