Slavnost Slabikáře

Pátek 19. listopadu byl pro naše prvňáčky NÁMOŘNÍKY slavnostním  dnem. Během prvních tří měsíců se naučili číst a psát některá písmena, spojovat je do slabik a tvořit jednoduchá slova i věty. Přečetli celou Živou abecedu a stali se tak opravdovými čtenáři. Za snahu a píli je čekala zasloužená odměna.

Ve velkém balíku byl pro každého prvňáčka připraven Slabikář – kniha plná příběhů, básniček a pohádek. Kniha, kterou si děti přečtou celou samy.

Na závěr naší malé slavnosti čekal na každého čtenáře kousek sladkého dortu, který upekla šikovná paní cukrářka Jana Pokorná.

Věříme, že tento den bude jeden z těch, který dětem zůstane jako vzpomínka na první třídu, na jejich první čtenářský úspěch.