projekt Lidské tělo

V únoru jsme se v prvouce učili o lidském těle. Děti si udělaly přehled probraného učiva vytvořením svého  lapbooku.

Co je lapbook ? Můžeme říct, že lapbook je  interaktivní encyklopedie, kniha či sešit, který si vyrobí děti . Do lapbooku se  vejde mnoho zajímavých informací a zápisků  nejen z klasického sešitu, ale i z knížek, které si mohou děti půjčit ve škole, knihovně  nebo přinést vlastní z domu. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují.