Pravidla slušného chování (občanská výchova – 7. ročník)

Žáci 7. ročníku se v předmětu občanská výchova zaměřili na základní pravidla slušného chování. V blokové výuce vytvořili ve skupinách přehledná pravidla, se kterými seznámili ostatní spolužáky. Poté jsme se přesunuli do sokolovny, kde jsme si vyzkoušeli módní outfity na různé společenské akce, a řekli si, jaká pravidla platí pro oblékání. Pak jsme se na chvíli ocitli v divadle, kde jsme si řekli, jak se chovat. A poslední zastávka byla v restauraci, kde jsme si shrnuli pravidla stolování. Žáky to bavilo a jsou vybaveni do života, co se základů etikety týče.