Školní ples

V pátek 10. února se uskutečnil v místní sokolovně již 13. Školní ples. Ve 20 hodin všechny přítomné přivítal pan ředitel Bořivoj Ziegler, poděkoval sponzorům a rodičům za věcné dary do tomboly a všem pedagogickým pracovníkům za organizaci školního plesu. Následovala polonéza žáků II. stupně, sólo pro rodiče a poté volná zábava. Samozřejmě nesmělo chybět ani půlnoční překvapení, které si připravili žáci 9. ročníku se svou třídní paní učitelkou Ivanou Kohoutkovou. K tanci a poslechu hrála skupina DREAMS.