přání

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych jménem zaměstnanců Základní školy Vémyslice poděkoval zastupitelům obce, rodičům žáků školy a občanům za vstřícnou a aktivní spolupráci v uplynulém roce.

Přejeme krásné a poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku, který bude pro nás rokem nelehkým, pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním i profesním životě.

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy