Náš domov (občanská výchova – 6. ročník)

Žáci 6. ročníku se v předmětu občanská výchova věnovali tématu náš domov. Každý zpracoval referát na téma moje obec, kde ostatní seznámil s důležitými informacemi, jako je název obce, počet obyvatel, jméno starosty a místostarosty, kolikačlenné je obecní zastupitelstvo. Seznámili jsme se s významnými místy a památkami, které jsou v jednotlivých obcích, kde žijí naši žáci. Porovnali jsme jednotlivé akce, které se v obcích konají. Ukázali jsme si znak obce a vysvětlili si, jaké symboly a proč jsou na znaku znázorněny. 

Následně jsme se vydali za panem starostou městyse Vémyslice, panem Čestmírem Mašou, který nás provedl prostory místní radnice, zodpověděl všetečné otázky žáků.