28. říjen – vznik samostatného Československa

28. října 1918 se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slováků, když, díky úsilí Tomáše Garrigua Masaryka a dalších, vznikl uprostřed Evropy nový stát s názvem Československo. Naši žáci, společně se svými učiteli, se tento významný svátek připomněli v hodinách českého jazyka, prvouky, vlastivědy, dějepisu a občanské výchovy.