Živočichové a zima aneb učíme se venku ( 1. třída )

V prvouce jsme si povídali o tom, jak živočichové u nás tráví zimu. Dozvěděli jsme se, že někteří živočichové musí kvůli potravě odletět do teplých krajin, jiní zimu přespí zimním spánkem, někteří se živí sami, ale o některé se musíme postarat my lidé. A protože se nám líbí učit venku, vydali jsme se na procházku do okolí. Cestou jsme zkontrolovali, zda v krmelci je dost potravy, určovali jsme podle stop zvěř a dokonce jsme měli i štěstí vidět srnky a zajíce.