Vlastivěda hravě – 5. ročník

V hodinách vlastivědy využíváme nový výukový koberec. Páťáci se na něm učí jednotlivé kraje České republiky. Koberec slouží jako slepá mapa k určování řek, pohoří a nížin.