Projektový den ve škole

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhl ve 3. a 4. třídě projektový den na téma „Beseda s odborníkem“. Pro děti byla návštěva malým tajemstvím, proto  dostaly  nápovědou – ukázku z Pošťácké pohádky od Karla Čapka. A následná otázka pro děti zněla: Co tě napadne, když se řekne slovo POŠTA?  Své nápady zaznamenaly do Myšlenkové mapy. Na tuto činnost navazovala i další náplň  vyučovací hodiny,  vyplňování tabulky s odpověďmi ANO/NE . Druhou vyučovací hodinu jsme s žáky šli navštívit místní poštu. Zde bylo úkolem dětí hledat odpovědi na dané otázky  a zároveň sledovat běžný chod pošty. Následovalo přivítání paní pošťačky, která ochotně  odpovídala dětem na  otázky a vysvětlovala jim, jak to na poště „chodí“. Děti tak mohly získat správné odpovědi do své tabulky. Třetí vyučovací hodinu následovala praktická část ve třídě, kde se děti dozvěděly, jak vyplnit složenku či podací lístek, co je důležité při poslání balíku a na co nezapomenout, když posíláme dopis či pohled. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme si zahráli hru Riskuj ( správnou odpověď sdělila dětem paní pošťačka) .

Na závěr bychom chtěli poděkovat vedoucí vémyslické pošty paní Lence Benákové za příjemný den, plný zajímavých a důležitých informací. Den jsme si všichni náležitě užili.

Myšlenková mapa

návštěva pošty

 

 

 

 

 

 


učíme se vyplňovat složenky

 

 

 

 

 

 

hra Riskuj
naše práce