Tématické setkání s rodiči

Nástup dítěte do 1. třídy je velkou událostí v jeho životě. Přináší s sebou spoustu zásadních změn v dosavadním režimu dítěte, změny prostředí, kolektivu, učitelky i mnoho pravidelných každodenních povinností.

Děti se většinou do školy těší a jakékoli školní nezdary jsou pro ně velkým zklamáním a mohou vést k nechuti plnit jakékoli školní povinnosti. Tomu můžeme zabránit, pokud budeme s předškolákem pracovat. Jedna z možností, jak připravit dítě do školy je kroužek Předškolák, který je jednou z aktivit naší školy. Během programu se dítě s rodičem věnují činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj psychických funkcí, potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání. Procvičujeme zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické dovednosti, posilujeme koncentraci pozornosti, rozvíjíme komunikační dovednosti, orientaci v prostoru a čase, předčíselné a matematické představy.