důležité upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k opatřením vlády přechází i v naší škole 1. – 3.ročník od úterý 2.3.2021 z prezenční na distanční výuku.
Znění vládního opatření bylo zveřejněno až v pátek 26.2.2021 večer a pondělí 1.3.2021 využijeme na organizační zajištění distanční výuky žáků 1. – 3. ročníku. Jedná se o tvorbu rozvrhu, přesuny pedagogických pracovníků,
zajištění a obnovení připojení na MS Teams, možné zapůjčení NB a tabletů žákům a další činnosti.
Distanční výuka žáků 4.-9.tříd probíhá i v pondělí v nezměněné formě.
Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy