Ukázková hodina

„Dobrý den, z postele ven,
dobré ráno, dobrý den,
sejdeme se s úsměvem.
Dobrý den, přejem lidem všem.“

Takto zvesela se vítají paní učitelka a žáčci 1. třídy. Rodiče, kteří se chtěli takto přivítat s paní učitelkou a dětmi, museli
2. dubna „z postele ven“ společně s jejich prvňáčky. Probíhala ukázková hodina, kde rodiče měli možnost shlédnout způsob výuky, a to: spolupráci dětí a paní učitelky, vysvětlení učiva, procvičování učiva, práci s interaktivní tabulí, hru na „Krále“, samostatnou práci dětí, práci dětí ve skupinkách, čtení, kdy navazují žáčci jeden na druhého a musí být obzvlášť pozorní atd. Není snadné stihnout vysvětlení nového učiva, procvičení a ještě zopakování učiva z minulého dne. Prvňáčků je 17, každý z nich má své tempo, svůj postoj, náladu a leckdy i chuť/nechuť do učení, schopnost soustředit se atd, atd.
Strávili jsme v první třídě dvě hodiny – český jazyk a matematiku. Děti vidí v paní učitelce autoritu, avšak i kamarádku, za kterou mohou přijít s každou jejich byť malou či velkou starostí. Je vidět pokrok, který je snad nejvíce patrný v první třídě, v porovnání září x duben a to nejen v probraném učivu, v tom, co děti již znají a umí používat, ale třeba i v chování, pomáhání si navzájem a podobně.

D. Pelajová