Přijímací řízení 2018/2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VÉMYSLICE, okres Znojmo

_______________________________________________________________________Telefon: 515323435, PSČ: 671 42, IČO: 71011269, E-mail: jana.dvorakova.1@seznam.cz

 

č.j.18/2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

                                                                                                                Ve Vémyslicích dne 6.4.2018

      Základní škola, Vémyslice, okres Znojmo jako věcně a místně příslušný správní orgán,

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Dvořákovou, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona   č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

přijímá

od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání

v Základní škole, Vémyslice, okres Znojmo

tyto žáky:

 1. Reg. č.. 2/2018
 2. Reg. č. 3/2018
 3. Reg. č. 4/2018
 4. Reg. č. 5/2018
 5. Reg. č. 7/2018
 6. Reg. č. 8/2018
 7. Reg. č. 9/2018
 8. Reg. č.  10/2018
 9. Reg. č. 11/2018
 10. Reg. č. 12/2018
 11. Reg. č. 13/2018
 12. Reg. č. 14/2018
                13. Reg. č. 6/2018
                                                                                Mgr. Jana Dvořáková, ředitelka školy