Logopedický kroužek

2020 /2021

Základní informace 

vedoucí kroužku : Mgr. Andrea Hermanová

 

Pro děti, které nenavštěvují naši školu  – dle individuálního rozpisu každý týden.

Poplatek 200 Kč/ za měsíc (sešit, materiály na procvičování, zapůjčení pomůcek v případě potřeby, náprava)

 

Pro mimoškolní děti – dle individuálního rozpisu 1 x za 14 dní (sudé a liché týdny).

Poplatek 200 Kč/za měsíc (sešit, materiály na procvičování, zapůjčení pomůcek v případě potřeby, náprava)

 

 Náplň kroužku: Logopedická diagnostika, dechová a artikulační cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, navozování správné výslovnosti hlásek, automatizace hlásek.

 

Zájemci se mohou přihlásit:

telefonicky na čísle 724 14 04 22

emailem:  hermanova@zsvemyslice.cz