Informatika

2020 /2021

Základní informace 

vedoucí kroužku : Adéla Vančurová DiS.

kdy : pondělí 13.30 – 14.30 hod.