Konverzace Aj 2. stupeň

2021 /2022

Základní informace 

vedoucí kroužku : Mgr. Aneta Kletzanderová

kdy : pondělí ( 6. + 7. roč. ) 14.00 – 14.30 hod.

čtvrtek (  8. + 9. roč. ) 12.40 – 13.10 hod.