Pohybově – dramatický kroužek

2020 /2021

Základní informace 

vedoucí kroužku : Adéla Vančurová DiS.

kdy : středa 15.00 – 16.00 hod.