Pohybově – dramatický kroužek

2019 /2020

Základní informace :

kdy : středa 15.00 – 16.00 hod.

vedoucí kroužku : p. uč. Jana Čeperová

kroužek navštěvují :

Benák Jiří

Benáková Klára

Lahoda Eduard

Machalová Julie

Piálková Eliška

Strnadová Adéla

Čapounová Anděla

Kroutilová Darina

Mlčochová Gabriela

Lahodová Alena