Učíme se venku (2. a 3. ročník)

V prvouce se učíme o hospodářských zvířatech, proto jsme využili možnosti návštěvy místní farmy. Děti si prohlížely hospodářská zvířata, dozvěděly se čím se živí, jakou mají stavbu těla a jaký nám dávají užitek. Na zpáteční cestě jsme pozorovali různé živočichy a povídali si o nich. Ve třídě děti vypracovaly pracovní list, ve kterém si prověřily své znalosti.

Chtěli bychom poděkovat paní Majce Nedopilové a Bětce Nedopilové, které nás celou farmou provázely a trpělivě odpovídaly na zvídavé otázky dětí.