Nošení roušek ve vyučování

Roušky budou od pátku (18.9.2020) povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Mimořádné opatření od 18.9.2020

Informace pro školy