Zemřela paní učitelka Iva Kuchaříková

S nejhlubším zarmoucením Vám chceme oznámit smutnou skutečnost, že nás 19. července navždy opustila naše milá kolegyně, kamarádka a především dobrý člověk paní Iva Kuchaříková.

Nejde ani slovy popsat, jak velká je rána bolesti a jak moc nás tato tragédie zlomila……