Učíme se venku – Ekosystém lidských obydlí (4. ročník)

V rámci přírodovědy jsme využili možnosti návštěvy místní farmy. Chtěli bychom poděkovat paní Nedopilové, která nás celou farmou provázela a připravila i BIO občerstvení.