Učíme se venku – 1. ročník

V prvouce se učíme o stromech a keřích. Děti hledají rozdíly mezi stromem a keřem, učí se je poznávat, vysvětlujeme si rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. A kde se nejlépe učí? No přece venku :).