Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Stalo se již tradicí, že na obecním úřadě v posledním školním dni proběhlo slavnostní rozloučení s žáky, kteří ukončili 9. ročník. Po přivítání pana starosty Čestmíra Maši se ujal krátkého proslovu pan ředitel Bořivoj Ziegler a dále pak třídní učitelka Ivana Kohoutková. Následovala dojemná závěrečná řeč, které se s grácií ujala žákyně 9. ročníku Gabriela Mlčochová.


Milí „deváťáci“, blahopřejeme vám k úspěšnému ukončení základního vzdělávání a přejeme hodně štěstí v další etapě vašeho života, která na vás po prázdninách čeká.